Grb Republike Srbije

Republika Srbija

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Stanovanje i održavanje zgrada

 Grb Republike Srbije

Republika Srbija - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Stanovanje i održavanje zgrada

U cilјu unapređenja stanja u oblasti stanovanja, na predlog Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. glasnik RS, br. 104/16).

Stupanjem na snagu ovog Zakona 1. januara 2017. godine stvorili su se preduslovi da se pobolјša celokupna oblast stanovanja.

Ova internet stranica nastala je kao podrška svim zainteresovanim licima u cilјu što bolјeg razumevanja i primene odredbi Zakona, ali i kao servis sa svim potrebnim informacijama i odgovorima na postavlјena pitanja.

Aktuelno

31.05.2018.

DOBRIM UPRAVLjANjEM ZGRADOM DO KVALITETNOG STANOVANjA

Zakono o stanovanju i održavanju zgrada je omogućio da stambene zajednice kroz efikasno organizovanje upravljanja zgradom unaprede kvalitet stanovanja u svojoj zajednici kako bi svi živeli u održavanim i bezbednim zgradama. Ovome je naročito doprinela profesionalizacija upravljanja za koju se opredeljuje sve više stambenih zajednica. U Republici Srbiji je uvidom u Registar stambenih zajednica poslednjeg dana meseca maja registrovano ...

7.12.2017.

MIŠLjENјE O PRIMENI ZAKONA O STANOVANјU I ODRŽAVANјU ZGRADA

 Mišlјenje o primeni zakona o stanovanju i održavanju zgrada

 Obaveštenje za sazivanje skupštine stambene zajednice

 Energetska efikasnost

ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADAMA

Energetska efikasnost znači iskorišćenje manje količine energije za obavlјanje nekog posla ili određene aktivnosti.

Kada govorimo o energetski efikasnim zgradama, onda mislimo na zgrade koje troše manje energije za zadovoljenje životnih potreba, a misli se na održavanje ugodne temperature, neophodno osvetlјenje i druge potrebe za boravak i rad lјudi u zatvorenom prostoru. Obično štednja podrazumeva da se odričemo ...

Upravlјanje zgradom

Upravlјanje zgradom

Profesionalni upravnik

Profesionalni upravnik

Održavanje zgrade

Održavanje zgrade

Stambena podrška

Stambena podrška

Vrh strane