Грб Републике Србије

Република Србија - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Становање и одржавање зграда

Становање  и одржавање зграда

Документа

ПРИМЕРИ ОБРАЗАЦА И АКАТА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


  • Записник са седнице скупштине стамбене заједнице
  • Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице
  • Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
  • Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице - додатак

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЈЕДИНИЦЕ САМОЛОКАЛНЕ УПРАВЕ


  • Образац извештаја у вези са стамбеним потребама и условима становања у јединици локалне самоуправе
  • Упутство за припрему извештаја и попуњавање обрасца

Врх стране